Version 8

  Tento kurs je zkrácenou intenzivní verzí Advanced Java EE Lab (FI MUNI: jaro 2017)  vyučovaném na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Účelem je seznámit posluchače s novinkami v Java EE 7 ve formě kombinace přednášek a cvičení. Přitom budou využívány projekty z JBoss.org a demonstrováno jejich použití.

   

  Předpokládá se intenzivní 3-denní kurs.

   

  Diplomové/bakalářské práce v Red Hatu najdete na stránkách https://research.redhat.com/

   

  Osnova kursu

  Den první (27.10.)

  • P: Úvod, přehled novinek v Java EE 7/8 (1 h - Jiří Pechanec)
  • C: Příprava vývojového prostředí (1 h - Jiří Pechanec)
  • P: CDI 1.1, EJB 3.2 (1,5 h - Matěj Novotný)
  • Oběd
  • C: Vývoj Java EE aplikace s použitím CDI (1,5 h - Matěj Novotný)
  • P: Webové technologie v Java EE 7: RESTful Services (JAX-RS 2.0), JSONProcessing (JSON-P), WebSocket, JavaServer Faces (JSF 2.2) (1,5 h - Tomáš Remeš)
  • C: Vývoj aplikací s použítím webových technologií v Java EE 7  (1,5 h - Tomáš Remeš)

  Den druhý (3.11.)

  Den třetí (10.11.)

   

  Kontakty

  Jiří Pechanec jpechane@redhat.com

  Tomáš Černý tomas.cerny@fel.cvut.cz

   

  Prerekvizity

  • Znalost programovacího jazyka Java
  • Praktická znalost Java EE 5/6 technologií nebo absolvování kurzu v rámci studia

  Příprava vývojového prostředí

  Cvičení ke kurzu lze provozovat z libovolného vývojového prostředí. Nezbytné požadavky jsou

  Studenti mohou použít jako IDE i JBoss Developer Studio. V tom případě postupujte podle níže uvedeného podrobného návodu. V ostatních případech je nutné, aby se studenti orientovali v použítí Git a Mavenu buď v jejich preferovaném IDE nebo v příkazové řádce. Aplikační server není nutné integrovat do IDE a může běžet jako samostaný proces.Při spouštění testů z Mavenu je nutné mít nastavenou proměnnou prostředí JBOSS_HOME na adresář, ve kterém máte nainstalovaný WildFly.Důležité!!! Projekty si naklonujte a sestavte ještě před výukou.

  JBoss Developer Studio

  Instalace

  Na počítač si nainstalujte Java 8 (nutné je JDK, nikoliv pouze JRE)

  Instalace WildFly 10.0.0.Final

  1. Stáhněte si WildFly 10.0.Final ze stránky Downloads · WildFly
  2. Zip či tar.gz soubor si rozbalte na disk

  Instalace JBoss Developer Studio 11.0.0

  1. Stáhněte si JBoss Developer Studio 11.0.0 (Stand-alone Installer) ze stránky Red Hat JBoss Developer Studio Download | Red Hat Developers
  2. Spusťte instalátor

  Konfigurace JBDS - Propojení s WildFly 10

  • Window -> Preferences
  • Vybrat Server -> Runtime Environments, kliknout na Add...

  jbds-server-1.jpg

  • Vybrat JBoss Community -> WildFly 10.0 Runtime, zaškrtnout Create a new local server, kliknout na Next

  wf10.png

  • Home directory: Přes Browse vybrat adresář wildfly-10.0.0.Final, JRE: zvolit java-8*, kliknout na Finish

  wf10-runtime.png

  • Opustit konfigurační okno, v okně Servers uvidíme WildFly 10.0 Runtime Server

  ss4.png

  • Pokud v okně Servers nevidíme vytvořený server, pak klikneme na No servers are available. Click this link to create a new server.... Poté zvolíme JBoss Community -> WildFly 10.0 -> Next -> Finish

  Git repozitář

  Import projektu do JBDS

  • Provést File -> Import... -> Existing Maven Projects -> Next

  choose_import.png

  • Jako Root Directory zvolíme adresář s naklonovaným repozitářem

  maven_import.png

  • Kliknout na Finish
  • Operace bude trvat déle - Maven bude stahovat projektové závislosti

  Spuštění projektu na serveru

  • Zvolit okno Servers, pravé tlačítko, zvolit Add and Remove
  • Zvolit <název projektu>, kliknout na Add a Finish

  Požadavky na projekty

  • Týmy 3-4 lidí, jeden z nich bude zodpovědný za vedení (problémy v týmu je nutné řešit včas s přednášejícími)
  • Každý tým si volí téma podle svého uvážení
   • Pokud si tým není jistý náplní svého tématu, může se obrátit na vyučujícího pro konzultaci/schválení
   • Jako téma lze zvolit budoucí diplomovou či bakalářskou práci ze seznamu https://thesis-managementsystem.rhcloud.com/
    • Není vyžadována implementace v rozsahu DP/BP
   • Pokud tým neidentifikuje vlastní téma, ale použít některé z níže uvedených "záchranných"
    • Rezervační systém pro sportovní centra
    • Systém pro správu skladu
    • Auto-moto bazar
    • Systém pro půjčovny knih
  • Každý student si zřídí účet na github.com, zdrojové kódy projektu budou tamtéž
  • Volba git workflow je na každém týmu, taktéž rozdělení prací na projektu
  • Vytvořit krátkou specifikaci - textovou či s doprovodem UML diagramů
  • Implementace třívrstvé aplikace
   • Prezentační vrstva - JSF (volitelně použití knihovny RichFaces) nebo moderní JavaScriptový framework s REST backendem, hodnotit se bude funkcionalita, nikoliv grafické provedení
   • Business vrstva - EJB
   • Datová vrstva - perzistence pomocí JPA 2 nebo Infinispan (zde se očekává konfigurace Infinispan-u pro trvalé uložení dat)
  • Aplikace bude používat CDI, není vhodné používat dependency injection definovanou v Java EE 5 (tzn. očekáváme i použití např. typově bezpečného persitence contextu)
  • Aplikace bude plně zabezpečena, bude používat minimálně tři úrovně oprávnění (role)
  • Datový model bude anotovaný pomocí Bean Validation - stačí použít předdefinované anotace, použití i vlastních omezení je plus
  • Aplikace bude testovatelná (Arquillian)
  • Aplikace bude nasazena v clusteru dvou uzlů v doménové konfiguraci, přiložen konfigurační skript (JBoss CLI) a demonstrována její odolnost vůči výpadku jednoho z nich (lze simulovat na jednom počítači)
  • Aplikace bude dodána též
   • nasazená aplikace bežící v OpenShift 3 (developer preview)
   • volitelně jako standalone fatjar pomocí WildFly Swarm
  • Aplikace bude vystavovat rozhraní pro komunikaci mezi systémy (JAX-RS) - formát zpráv JSON
  • Aplikace bude používat alespoň jeden WebSocket endopint
  • Aplikace bude volat alespoń jeden REST endpoint (JAX-RS)
  • Vystavené endpointy budou podoporovat zabezpečení
  • Aplikace bude obsahovat alespoň jeden use case pro použití Concurrency nebo Batching API
  • Aplikace bude obsahovat alespoň jeden use case pro použití JMS 2.0 API
  • Každý projekt bude prezentován, studenti budou tázáni na části, které implementovali a technologie, které použili