Advanced Java EE Lab (jaro 2012)

V rámci jarního semestru akademického roku 2011/12 proběhne na FI MUNI série setkání ve fromě kombinovaných přednášek a laboratorních cvičení věnovaná pokročilým tématům Java EE.

 

Cílem tohoto nepovinného (a nehodnoceného) kurzu pod garancí laboratoře LaSArIS je seznámit studenty s pokročilými vlastnostmi Java EE, s novinkami v rámci Java EE 6 a naučit je pracovat s projekty JBoss.org zaštítěnými společností Red Hat.

 

Repozitář se zdrojovými kódy: https://github.com/qa/pv243

 

JBoss Developer 5.0.0 M5

 

Osnova kursu

 1. Úvod, předhled novinek v Java EE 6
 2. CDI, EJB 3.1
 3. Seam 3 (co v CDI chybí)
 4. Zabezpečení Java EE aplikace, JAAS
 5. Ukládání dat v cloudu - Infinispan
 6. Clustering a škálování JBoss AS 7
 7. Management a monitorování JBoss AS 7

 

Podrobný obsah

Úvod, předhled novinek v Java EE 6 [Jiří Pechanec, 1.3.]

Prezentace stručného přehledu nových a aktualizovaných specifikací v Java EE 6

 • Profily
 • Java Servlet 3.0
 • JAX-RS
 • JavaServer Faces 2.0
 • EJB 3.1
 • CDI
 • Bean validation
 • Streaming API for XML

 

CDI, EJB 3.1 [Jozef Hartinger, Marek Schmidt, 15.3.]

 • CDI
  • Vysvětlení základních principů
  • Dopad na vývoj nových aplikací
  • Diskuse v kontextu s ostatními DI řešeními
 • EJB 3.1
  • Full/Lite
  • Časovač, singleton, asynchronní volání
  • Zjednodušená tvorba modulů (packaging)

Screencast k cvičením naleznete zde http://www.youtube.com/watch?v=A2AjO7eWjd0

Seam 3 (co v CDI chybí) [Jozef Hartinger, Marek Schmidt, 29.3.]

 • Přehled modulů
 • Budoucnost Seam 3

 

Zabezpečení Java EE aplikace, JAAS [Peter Škopek, 12.4.]

 • Co je JAAS
 • Zabezpečení webové aplikace
 • Zabezpečení třívtstvé aplikace
 • Přehled autentizačních modulů
 • Single-Sign On

 

Ukládání dat v cloudu - Infinispan [Martin Genčúr, Michal Linhard, 26.4.]

 • Paměťový grid - principy
 • Přehled funkcionality
 • Škálování a redundance
 • Transakční prostředí

 

Clustering a škálování JBoss AS 7 [Radoslav Husár, 10.5.]

 • Co je cluster
 • Principy clustrování
 • JGroups
 • Clustering a fail-over - rozdíly a souvsilosti

 

Management a monitorování JBoss AS 7 [Rostislav Svoboda, 17.5.]

 • Doménový model JBoss AS 7
 • Management API
 • Management nástroje - konzole

 

Kontakty

Jiří Pechanec jpechane@redhat.com

Tomáš Pitner tomp@fi.muni.cz

Prerekvizity

 • Znalost programovacího jazyka Java
 • Praktická znalost Java EE 5 technologií nebo absolvování kurzu v rámci studia
  (je dobré mít předchozí znalosti cca na úrovni kurzu PA165 Vývoj pg. systémů v jazyce Java)
 • Zájem o věc :-)

 

Příprava prostředí v laboratoři

Vlastní instalace

Instalace JBoss AS 7.1.1

 

cd ~
mkdir pv243
cd pv243
unzip -d /var/tmp/pv243 /packages/share/jbdevstudio-5.0.0.m5/jboss-as-7.1.1.Final.zip
ln -s /var/tmp/pv243/jboss-as-7.1.1.Final jboss-as-7.1

 

Instalace JBoss Developer Studio 5.0.0.M5

 

module add jbdevstudio-5.0.0.m5

Spuštění JBDS

 

jbdevstudio

 

Konfigurace JBDS - Propojení s JBoss AS 7

 • Window -> Preferences
 • Vybrat Server -> Runtime Environments, kliknout na Add...

jbds-server-1.jpg

 • Vybrat JBoss Community -> JBoss 7.1 Runtime, zaškrtnout Create a new local server, kliknout na Next

jbds-server-2.jpg

 • Home directory: Přes Browse vybrat v domovském adresáři pv243/jboss-as-7.1, JRE: zvolit java-1.6.0-*, kliknout na Finish

jbds-server-3.jpg

 • Opustit konfigurační okno, v okně Servers uvidíme JBoss 7.1 Runtime Server

jbds-server-4.jpg

 

Konfigurace JBDS - Git repozitář

 • Kliknout na Open Perspective v pravém horním rohu, zvolit Other...

jbds-git-1.jpg

 • Vybrat Git Repository Exploring

jbds-git-2.jpg

 • Zvolit Clone a Git Repository

jbds-git-3.jpg

 • URI: git://github.com/qa/pv243.git

jbds-git-4.jpg

 • Kliknout na Next, Next a Finish
 • Přepnout zpět na JBoss perspektivu

Virtuální stroj

 

V terminálu zadat příkaz

pv243_vbox

Při prvním spuštění proběhne instalace virtuálního stroje a spustí se VirtualBox. Při dalších se instalace přeskakuje.

 

Import projektu do JBDS

 • Přepnout na Git Repository Exploring perspektivu
 • Zvolit repozitář pv243 -> Working directory -> lesson02-cdi

jbds-import-1.jpg

 • Pravé tlačítko myši, zvolit Import projects
 • Zvolit Import existing projects

jbds-import-2.jpg

 • Kliknout na Next a Finish
 • Přepnout na JBoss perspektivu
 • Pravé tlačítko na jméně projektu lesson02, zvolit Team -> Reset
 • Zvolit Tags -> cdi-00, Reset type - Hard, kliknout na Reset

jbds-import-3.jpg

 

Spuštění projektu na serveru

 • Zvolit okno Servers, pravé tlačítko, zvolit Add and Remove
 • Zvolit lesson02, kliknout na Add a Finish

 

Náměty na projekty

Diplomové/bakalářské

 • Aplikace na správu a publikaci témat diplomových a bakalářských prací
 • Rezervační systém pro správu zdrojů v laboratořích Red Hat
 • Dokončení systému pro alokaci úkolů (http://is.muni.cz/th/208226/fi_m)
 • Vytvoření plnohodnotné Java EE 6 aplikace používané pro výkonostní testy (náhrada DayTrader)
 • Aplikace pro distribuci security manager politik
 • Vzorová aplikace pro Apache DeltaSpike - Expense Tracking (data persistována do Inifinispan)

Záchranné

 • Rezervační systém pro sportovní centra
 • Systém pro správu skladu
 • Auto-moto bazar
 • Systém pro půjčovny knih

Požadavky na projekty

 • Týmy maximálně 4 lidí, jeden z nich bude zodpovědný za vedení (problémy v týmu je nutné řešit včas s přednášejícími)
 • Každý student si zřídí účet na github.com, zdrojové kódy projektu budou tamtéž
 • Volba git workflow je na každém týmu, taktéž rozdělení prací na projektu
 • Vytvořit krátkou specifikaci - textovou či s doprovodem UML diagramů
 • Implementace třívrstvé aplikace
  • Prezentační vrstva - JSF (volitelně použití knihovny RichFaces), hodnotit se bude funkcionalita, nikoliv grafické provedení
  • Business vrstva - EJB
  • Datová vrstva - perzistence pomocí JPA 2 nebo Infinispan (zde se očekává konfigurace Infinispan-u pro trvalé uložení dat)
 • Aplikace bude používat CDI, není vhodné používat dependency injection definovanou v Java EE 5 (tzn. očekáváme i použití např. typově bezpečného persitence contextu)
 • Aplikace bude plně zabezpečena, bude používat minimálně tři úrovně oprávnění (role)
 • Datový model bude anotovaný pomocí Bean Validation - stačí použít předdefinované anotace, použití i vlastních omezení je plus
 • Aplikace bude používat logování do logovacího souboru (nápověda - viz Seam 3)
 • Aplikace bude testovatelná (Arquillian)
 • Aplikace bude nasazena v clusteru dvou uzlů a demonstrována její odolnost vůči výpadku jednoho z nich (lze simulovat na jednom počítači)
 • Bude-li možné, bude aplikace nasazena v PaaS OpenShift. Nezdaří-li se nasazení, bude zdokumentována příčina.
 • Volitelné - aplikace bude vystavovat rozhraní pro komunikaci mezi systémy (použití JAX-RS, JAX-WS)
 • Každý projekt bude prezentován, studenti budou tázáni na části, které implementovali a technologie, které použili