Version 13

  V rámci jarního semestru akademického roku 2012/13 proběhne na FI MUNI série setkání ve fromě kombinovaných přednášek a laboratorních cvičení věnovaná pokročilým tématům Java EE.

   

  Cílem tohoto nepovinného kurzu pod garancí laboratoře LaSArIS je seznámit studenty s pokročilými vlastnostmi Java EE, s novinkami v rámci Java EE 6 a naučit je pracovat s projekty JBoss.org zaštítěnými společností Red Hat. Na závěr kurzu studenti vytváří ve skupinkách projekt založených na prezentovaných technologiíích. Na základě tohoto projektu a jeho prezentace jsou poté ohodnoceni.

   

  Repozitář se zdrojovými kódy: https://github.com/qa/pv243

   

   

  Osnova kursu

  1. Úvod, předhled novinek v Java EE 6
  2. CDI, EJB 3.1
  3. Zabezpečení Java EE aplikace, JAAS
  4. Ukládání dat v cloudu - Infinispan
  5. Management a monitorování JBoss AS 7
  6. Clustering a škálování JBoss AS 7

   

  Podrobný obsah

  Úvod, předhled novinek v Java EE 6 [Jiří Pechanec, 25.2.]

  Prezentace stručného přehledu nových a aktualizovaných specifikací v Java EE 6

  • Profily
  • Java Servlet 3.0
  • JAX-RS
  • JavaServer Faces 2.0
  • EJB 3.1
  • CDI
  • Bean validation
  • Streaming API for XML

   

  CDI, EJB 3.1 [Jozef Hartinger, Marek Schmidt, 11.3.]

  • CDI
   • Vysvětlení základních principů
   • Dopad na vývoj nových aplikací
   • Diskuse v kontextu s ostatními DI řešeními
  • EJB 3.1
   • Full/Lite
   • Časovač, singleton, asynchronní volání
   • Zjednodušená tvorba modulů (packaging)

  Screencast k cvičením naleznete zde http://www.youtube.com/watch?v=A2AjO7eWjd0

   

  Zabezpečení Java EE aplikace, JAAS [Peter Škopek, 25.3.]

  • Co je JAAS
  • Zabezpečení webové aplikace
  • Zabezpečení třívtstvé aplikace
  • Přehled autentizačních modulů
  • Single-Sign On

   

  Ukládání dat v cloudu - Infinispan [Martin Genčúr, Tomáš Sýkora, 8.4.]

  • Paměťový grid - principy
  • Přehled funkcionality
  • Škálování a redundance
  • Transakční prostředí

   

  Management a monitorování JBoss AS 7 [Rostislav Svoboda, 22.4.]

  • Doménový model JBoss AS 7
  • Management API
  • Management nástroje - konzole

   

  Clustering a škálování JBoss AS 7 [Radoslav Husár, 6.5.]

  • Co je cluster
  • Principy clustrování
  • JGroups
  • Clustering a fail-over - rozdíly a souvislosti
  • mod_cluster

   

  Kontakty

  Jiří Pechanec jpechane@redhat.com

  Jiří Kolář kolar@fi.muni.cz

   

  Prerekvizity

  • Znalost programovacího jazyka Java
  • Praktická znalost Java EE 5 technologií nebo absolvování kurzu v rámci studia
   (je dobré mít předchozí znalosti cca na úrovni kurzu PA165 Vývoj pg. systémů v jazyce Java)
  • Zájem o věc :-)

   

  Příprava prostředí

  Instalace v laboratoři

  Instalace JBoss AS 7.1.1

   

  cd ~
  mkdir pv243
  cd pv243
  unzip -d /var/tmp/pv243 /packages/share/jbdevstudio-5.0.0.m5/jboss-as-7.1.1.Final.zip
  ln -s /var/tmp/pv243/jboss-as-7.1.1.Final jboss-as-7.1
  

   

  Instalace JBoss Developer Studio 5.0.0.M5

   

  module add jbdevstudio-5.0.0.m5

  Spuštění JBDS

   

  jbdevstudio

   

  Instalace na vlastní počítač

  Na počítač si nainstalujte Java 6 (nutné je JDK, nikoliv pouze JRE)

   

  Instalace JBoss AS 7.1.1

  1. Stáhněte si JBoss AS 7.1.1. Final ze stránky http://www.jboss.org/jbossas/downloads
  2. Zip či tar.gz soubor si rozbalte na disk

  Instalace JBoss Developer Studio 6.0.0

  1. Stáhněte si JBoss Developer Studio 6.0.0 ze stránky https://devstudio.jboss.com/download/
  2. Spusťte instalátor

   

  java -jar jbdevstudio-product-universal-6.0.0.GA-v20121206-1855-B186.jar

   

  JBDS se spouští buď z grafického prostředí poklepáním na vytvořenou ikonu nebo z příkazové řádky příkazem

   

  jbdevstudio

   

  Konfigurace JBDS - Propojení s JBoss AS 7

  • Window -> Preferences
  • Vybrat Server -> Runtime Environments, kliknout na Add...

  jbds-server-1.jpg

  • Vybrat JBoss Community -> JBoss 7.1 Runtime, zaškrtnout Create a new local server, kliknout na Next

  jbds-server-2.jpg

  • Home directory: Přes Browse vybrat v domovském adresáři pv243/jboss-as-7.1, JRE: zvolit java-1.6.0-*, kliknout na Finish

  jbds-server-3.jpg

  • Opustit konfigurační okno, v okně Servers uvidíme JBoss 7.1 Runtime Server

  jbds-server-4.jpg

   

  Konfigurace JBDS - Git repozitář

  • Kliknout na Open Perspective v pravém horním rohu, zvolit Other...

  jbds-git-1.jpg

  • Vybrat Git Repository Exploring

  jbds-git-2.jpg

  • Zvolit Clone a Git Repository

  jbds-git-3.jpg

  • URI: git://github.com/qa/pv243.git

  jbds-git-4.jpg

  • Kliknout na Next, Next a Finish
  • Přepnout zpět na JBoss perspektivu

  Virtuální stroj v laboratoři

   

  V terminálu zadat příkaz

  pv243_vbox
  

  Při prvním spuštění proběhne instalace virtuálního stroje a spustí se VirtualBox. Při dalších se instalace přeskakuje.

   

  Import projektu do JBDS

  • Přepnout na Git Repository Exploring perspektivu
  • Zvolit repozitář pv243 -> Working directory -> lesson02-cdi

  jbds-import-1.jpg

  • Pravé tlačítko myši, zvolit Import projects
  • Zvolit Import existing projects

  jbds-import-2.jpg

  • Kliknout na Next a Finish
  • Přepnout na JBoss perspektivu
  • Pravé tlačítko na jméně projektu lesson02, zvolit Team -> Reset
  • Zvolit Tags -> cdi-00, Reset type - Hard, kliknout na Reset

  jbds-import-3.jpg

   

  Spuštění projektu na serveru

  • Zvolit okno Servers, pravé tlačítko, zvolit Add and Remove
  • Zvolit lesson02, kliknout na Add a Finish

   

  Příprava prostředí před cvičením

  Důležité!!!!!

  Jednotlivé projekty si stahují ze sítě závislosti z veřejných Maven repozitářů. Abychom se vyhnuli místnímu přetížení sítě je nutné, abyste si vždy den předem naimportovali a zkusili spustit projekty, které se budou ten který den vyučovat. Postupujte podle výše uvedeného návodu, přeskočte však krok Reset.

   

  Náměty na projekty

  Diplomové/bakalářské

  • Pokračování systému pro alokaci úkolů (http://is.muni.cz/th/208226/fi_m)
  • Vytvoření plnohodnotné Java EE 6 aplikace používané pro výkonostní testy (náhrada DayTrader)
  • Aplikace pro distribuci security manager politik
  • Vzorová aplikace pro Apache DeltaSpike - Expense Tracking (data persistována do Inifinispan)
  • Vytvoření CDI kontextu zpřístupňujícího záznamy z Infinispanu
  • Sledování a vizualizce pohybu zpráv mezi uzly Infinispanu
  • Ovládání uzlů Infinispanu v závislosti na SLA (viz https://issues.jboss.org/browse/ISPN-127)
  • HTML 5 + Java EE based MMO Civilization-like game
  • Java EE 6-based opensource issue tracker á-la Jira

  Záchranné

  • Rezervační systém pro sportovní centra
  • Systém pro správu skladu
  • Auto-moto bazar
  • Systém pro půjčovny knih

  Požadavky na projekty

  • Týmy maximálně 4 lidí, jeden z nich bude zodpovědný za vedení (problémy v týmu je nutné řešit včas s přednášejícími)
  • Každý student si zřídí účet na github.com, zdrojové kódy projektu budou tamtéž
  • Volba git workflow je na každém týmu, taktéž rozdělení prací na projektu
  • Vytvořit krátkou specifikaci - textovou či s doprovodem UML diagramů
  • Implementace třívrstvé aplikace
   • Prezentační vrstva - JSF (volitelně použití knihovny RichFaces), hodnotit se bude funkcionalita, nikoliv grafické provedení
   • Business vrstva - EJB
   • Datová vrstva - perzistence pomocí JPA 2 nebo Infinispan (zde se očekává konfigurace Infinispan-u pro trvalé uložení dat)
  • Aplikace bude používat CDI, není vhodné používat dependency injection definovanou v Java EE 5 (tzn. očekáváme i použití např. typově bezpečného persitence contextu)
  • Aplikace bude plně zabezpečena, bude používat minimálně tři úrovně oprávnění (role)
  • Datový model bude anotovaný pomocí Bean Validation - stačí použít předdefinované anotace, použití i vlastních omezení je plus
  • Aplikace bude používat logování do logovacího souboru (nápověda - viz Seam 3)
  • Aplikace bude testovatelná (Arquillian)
  • Aplikace bude nasazena v clusteru dvou uzlů a demonstrována její odolnost vůči výpadku jednoho z nich (lze simulovat na jednom počítači)
  • Bude-li možné, bude aplikace nasazena v PaaS OpenShift. Nezdaří-li se nasazení, bude zdokumentována příčina.
  • Volitelné - aplikace bude vystavovat rozhraní pro komunikaci mezi systémy (použití JAX-RS, JAX-WS)
  • Každý projekt bude prezentován, studenti budou tázáni na části, které implementovali a technologie, které použili