Version 14

  Tento kurs je zkrácenou intenzivní verzí Advanced Java EE Lab vyučovaném na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Účelem je seznámit posluchače s novinkami v Java EE 6 ve formě kombinace přednášek a cvičení. Přitom budou využívány projekty z JBoss.org a demonstrováno jejich použití.

   

  Předpokládá se intenzivní 3-denní kurs.

   

  Osnova kursu

  Den první

  Přednášky

  1. Úvod, přehled novinek v Java EE 6 (1 h)
  2. CDI, EJB 3.1 (1,5 h)
  3. DeltaSpike, aneb co v CDI chybí (1,5 h)

  Cvičení

  1. Příprava vývojového prostředí (1 h)
  2. Vývoj Java EE aplikace s použitím CDI a DeltaSpike (3 h)

   

  Den druhý

  Přednášky

  1. Ukládání dat v cloudu - Infinispan (1,5 h)
  2. Clustering a škálování JBoss AS 7 (1,5 h)

  Cvičení

  1. Konfigurace JBoss AS 7 pro běh v clusterovaném prostředí (1 h)
  2. Konfigurace Java EE aplikace pro běh v clusteru, cachování, ... (1 h)
  3. Vývoj datově náročné aplikace s použitím Infinispan (2 h)

   

  Den třetí

  Přednášky

  1. Zabezpečení Java EE aplikace, JAAS (2 h)
  2. Management a monitorování JBoss AS 7 (1,5 h)

  Cvičení

  1. Zabezpečení ecistující Java EE aplikace (1 h)
  2. Vývoj bezpečné Java EE aplikace (3 h)
  3. Vývoj skriptů pro monitorování JBoss AS 7 (1 h)

  Kontakty

  Jiří Pechanec jpechane@redhat.com

  Prerekvizity

  • Znalost programovacího jazyka Java
  • Praktická znalost Java EE 5 technologií nebo absolvování kurzu v rámci studia

   

  Příprava vývojového prostředí

  Instalace

  Na počítač si nainstalujte Java 6 (nutné je JDK, nikoliv pouze JRE)

   

  Instalace JBoss AS 7.1.1

  1. Stáhněte si JBoss AS 7.1.1. Final ze stránky http://www.jboss.org/jbossas/downloads
  2. Zip či tar.gz soubor si rozbalte na disk

   

  Instalace JBoss Developer Studio 5.0.0

  1. Stáhněte si JBoss Developer Studio 5.0.0 ze stránky https://devstudio.jboss.com/download/
  2. Spusťte instalátor

   

  java -jar jbdevstudio-product-universal-5.0.0.v20120615-1714-H213-GA.jar

   

  JBDS se spouští buď z grafického prostředí poklepáním na vytvořenou ikonu nebo z příkazové řádky příkazem

   

  jbdevstudio

   

  Aktulizace JBDS na verzi 5.0.1

  • Help -> Check for Updates

  Scr1.jpg

  • Next -> Next -> I accept the terms of the license agreements -> Finish
  • Potvrdit souhlas s instalací speciálních komponent a poté restart JBDS
  • JBDS je nyní povýšeno na verzi 5.0.1

   

  Konfigurace JBDS - Propojení s JBoss AS 7

  • Window -> Preferences
  • Vybrat Server -> Runtime Environments, kliknout na Add...

  jbds-server-1.jpg

  • Vybrat JBoss Community -> JBoss 7.1 Runtime, zaškrtnout Create a new local server, kliknout na Next

  jbds-server-2.jpg

  • Home directory: Přes Browse vybrat v domovském adresáři pv243/jboss-as-7.1, JRE: zvolit java-1.6.0-*, kliknout na Finish

  jbds-server-3.jpg

  • Opustit konfigurační okno, v okně Servers uvidíme JBoss 7.1 Runtime Server

  jbds-server-4.jpg

  Konfigurace JBDS - Git repozitář

  • Kliknout na Open Perspective v pravém horním rohu, zvolit Other...

  jbds-git-1.jpg

  • Vybrat Git Repository Exploring

  jbds-git-2.jpg

  • Zvolit Clone a Git Repository

  jbds-git-3.jpg

  • URI: git://github.com/qa/pv243.git

  jbds-git-4.jpg

  • Kliknout na Next, Next a Finish
  • Přepnout zpět na JBoss perspektivu

  Import projektu do JBDS

  • Přepnout na Git Repository Exploring perspektivu
  • Zvolit repozitář pv243 -> Working directory -> lesson02-cdi

  jbds-import-1.jpg

  • Pravé tlačítko myši, zvolit Import projects
  • Zvolit Import existing projects

  jbds-import-2.jpg

  • Kliknout na Next a Finish
  • Přepnout na JBoss perspektivu
  • Pravé tlačítko na jméně projektu lesson02, zvolit Team -> Reset
  • Zvolit Tags -> cdi-00, Reset type - Hard, kliknout na Reset

  jbds-import-3.jpg

  Spuštění projektu na serveru

  • Zvolit okno Servers, pravé tlačítko, zvolit Add and Remove
  • Zvolit lesson02, kliknout na Add a Finish

   

  Příprava prostředí před cvičením

  Důležité!!!!!

  Jednotlivé projekty si stahují ze sítě závislosti z veřejných Maven repozitářů. Abychom se vyhnuli místnímu přetížení sítě je nutné, abyste si vždy den předem naimportovali a zkusili spustit projekty, které se budou ten který den vyučovat. Postupujte podle výše uvedeného návodu, přeskočte však krok Reset.

   

  6.12. lesson02-cdi, lesson03-seam3

  7.12. lesson05-infinispan, lesson06-clustering

  14.12. lesson04-security, lesson07-management

   

  Požadavky na projekty

  • Týmy 3-4 lidí, jeden z nich bude zodpovědný za vedení (problémy v týmu je nutné řešit včas s přednášejícími)
  • Každý student si zřídí účet na github.com, zdrojové kódy projektu budou tamtéž
  • Volba git workflow je na každém týmu, taktéž rozdělení prací na projektu
  • Vytvořit krátkou specifikaci - textovou či s doprovodem UML diagramů
  • Implementace třívrstvé aplikace
   • Prezentační vrstva - JSF (volitelně použití knihovny RichFaces), hodnotit se bude funkcionalita, nikoliv grafické provedení
   • Business vrstva - EJB
   • Datová vrstva - perzistence pomocí JPA 2 nebo Infinispan (zde se očekává konfigurace Infinispan-u pro trvalé uložení dat)
  • Aplikace bude používat CDI, není vhodné používat dependency injection definovanou v Java EE 5 (tzn. očekáváme i použití např. typově bezpečného persitence contextu)
  • Aplikace bude plně zabezpečena, bude používat minimálně tři úrovně oprávnění (role)
  • Datový model bude anotovaný pomocí Bean Validation - stačí použít předdefinované anotace, použití i vlastních omezení je plus
  • Aplikace bude testovatelná (Arquillian)
  • Aplikace bude nasazena v clusteru dvou uzlů a demonstrována její odolnost vůči výpadku jednoho z nich (lze simulovat na jednom počítači)
  • Bude-li možné, bude aplikace nasazena v PaaS OpenShift. Nezdaří-li se nasazení, bude zdokumentována příčina.
  • Volitelné - aplikace bude vystavovat rozhraní pro komunikaci mezi systémy (použití JAX-RS, JAX-WS)
  • Každý projekt bude prezentován, studenti budou tázáni na části, které implementovali a technologie, které použili