Version 23

  Tento kurs je zkrácenou intenzivní verzí Advanced Java EE Lab vyučovaném na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Účelem je seznámit posluchače s novinkami v Java EE 7 ve formě kombinace přednášek a cvičení. Přitom budou využívány projekty z JBoss.org a demonstrováno jejich použití.

   

  Předpokládá se intenzivní 3-denní kurs.

   

  Diplomové/bakalářské práce v Red Hatu najdete na stránkách https://thesis-managementsystem.rhcloud.com/

   

  Osnova kursu

  Den první

  1. P: Úvod, přehled novinek v Java EE 7 (1 h)
  2. C: Příprava vývojového prostředí (1 h)
  3. P: CDI 1.1, EJB 3.2 (1,5 h)
  4. Oběd
  5. C: Vývoj Java EE aplikace s použitím CDI (1,5 h)
  6. P: Webové technologie v Java EE 7: RESTful Services (JAX-RS 2.0), JSONProcessing (JSON-P), WebSocket, JavaServer Faces (JSF 2.2) (1,5 h)
  7. C: Vývoj aplikací s použítím webových technologií v Java EE 7  (1,5 h)

   

  Den druhý

  1. P: Ukládání dat v cloudu - Infinispan (1,5 h)
  2. C: Vývoj datově náročné aplikace s použitím Infinispan (2 h)
  3. Oběd
  4. P: Clustering a škálování WildFly 8 (1,5 h)
  5. C: Konfigurace WildFly 8 pro běh v clusterovaném prostředí (1 h)
  6. C: Konfigurace Java EE aplikace pro běh v clusteru, cachování, ... (1 h)

   

  Den třetí

  1. P: Zabezpečení Java EE aplikace, JAAS (2 h)
  2. Oběd
  3. C: Zabezpečení existující Java EE aplikace (1 h)
  4. P: Management a monitorování WildFly 8 (1,5 h)
  5. C: Vývoj skriptů pro monitorování WildFly 8 (1 h)

  Kontakty

  Jiří Pechanec jpechane@redhat.com

  Prerekvizity

  • Znalost programovacího jazyka Java
  • Praktická znalost Java EE 5/6 technologií nebo absolvování kurzu v rámci studia

  Příprava vývojového prostředí

  Instalace

  Na počítač si nainstalujte Java 7 (nutné je JDK, nikoliv pouze JRE)


  Instalace WildFly 8.0.0.Beta1

  1. Stáhněte si WildFly 8.0.0.Beta1 ze stránky http://www.wildfly.org/downloads/
  2. Zip či tar.gz soubor si rozbalte na disk

   

  Instalace JBoss Developer Studio 7.0.1

  1. Stáhněte si JBoss Developer Studio 7.0.0 ze stránky https://devstudio.jboss.com/download/
  2. Spusťte instalátor
  jbdevstudio-product-universal-7.0.0.GA-v20130720-0044-B364.jar
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  JBDS se spouští buď z grafického prostředí poklepáním na vytvořenou ikonu nebo z příkazové řádky příkazem

  jbdevstudio
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  Aktulizace JBDS na verzi 7.0.1

  • Help -> Check for Updates

  ss1.png

  • Next -> Next -> I accept the terms of the license agreements -> Finish
  • Potvrdit souhlas s instalací speciálních komponent a poté restart JBDS
  • JBDS je nyní povýšeno na verzi 7.0.1

   

  Konfigurace JBDS - Propojení s WildFly 8

  • Window -> Preferences
  • Vybrat Server -> Runtime Environments, kliknout na Add...

  jbds-server-1.jpg

  • Vybrat JBoss Community -> WildFly 8.0 Runtime (Experimental), zaškrtnout Create a new local server, kliknout na Next

  ss2.png

  • Home directory: Přes Browse vybrat adresář wildfly-8.0.0.Beta1, JRE: zvolit java-7*, kliknout na Finish

  ss3.png

  • Opustit konfigurační okno, v okně Servers uvidíme WildFly 8.0 Runtime Server

  ss4.png

  Konfigurace JBDS - Git repozitář

  • Kliknout na Open Perspective v pravém horním rohu, zvolit Other...

  jbds-git-1.jpg

  • Vybrat Git Repository Exploring

  jbds-git-2.jpg

  • Zvolit Clone a Git Repository

  jbds-git-3.jpg

  • URI: git://github.com/qa/pv243.git

  jbds-git-4.jpg

  • Kliknout na Next, Next a Finish
  • Přepnout zpět na JBoss perspektivu

  Import projektu do JBDS

  • Přepnout na Git Repository Exploring perspektivu
  • Zvolit repozitář pv243 -> Working directory -> lesson02-cdi

  jbds-import-1.jpg

  • Pravé tlačítko myši, zvolit Import projects
  • Zvolit Import existing projects

  jbds-import-2.jpg

  • Kliknout na Next a Finish
  • Přepnout na JBoss perspektivu
  • Pravé tlačítko na jméně projektu lesson02, zvolit Team -> Reset
  • Zvolit Tags -> cdi-00, Reset type - Hard, kliknout na Reset

  jbds-import-3.jpg

  Spuštění projektu na serveru

  • Zvolit okno Servers, pravé tlačítko, zvolit Add and Remove
  • Zvolit lesson02, kliknout na Add a Finish

  Příprava prostředí před cvičením

  Důležité!!!!!

  Jednotlivé projekty si stahují ze sítě závislosti z veřejných Maven repozitářů. Abychom se vyhnuli místnímu přetížení sítě je nutné, abyste si vždy den předem naimportovali a zkusili spustit projekty, které se budou ten který den vyučovat. Postupujte podle výše uvedeného návodu, přeskočte však krok Reset.

  21.11. lesson02-cdi, lesson08-web (branch web)

  22.11. lesson05-infinispan*, lesson06-clustering

  29.11. lesson04-security, lesson07-management

  Požadavky na projekty

  • Týmy 3-4 lidí, jeden z nich bude zodpovědný za vedení (problémy v týmu je nutné řešit včas s přednášejícími)
  • Každý student si zřídí účet na github.com, zdrojové kódy projektu budou tamtéž
  • Volba git workflow je na každém týmu, taktéž rozdělení prací na projektu
  • Vytvořit krátkou specifikaci - textovou či s doprovodem UML diagramů
  • Implementace třívrstvé aplikace
   • Prezentační vrstva - JSF (volitelně použití knihovny RichFaces), hodnotit se bude funkcionalita, nikoliv grafické provedení
   • Business vrstva - EJB
   • Datová vrstva - perzistence pomocí JPA 2 nebo Infinispan (zde se očekává konfigurace Infinispan-u pro trvalé uložení dat)
  • Aplikace bude používat CDI, není vhodné používat dependency injection definovanou v Java EE 5 (tzn. očekáváme i použití např. typově bezpečného persitence contextu)
  • Aplikace bude plně zabezpečena, bude používat minimálně tři úrovně oprávnění (role)
  • Datový model bude anotovaný pomocí Bean Validation - stačí použít předdefinované anotace, použití i vlastních omezení je plus
  • Aplikace bude testovatelná (Arquillian)
  • Aplikace bude nasazena v clusteru dvou uzlů a demonstrována její odolnost vůči výpadku jednoho z nich (lze simulovat na jednom počítači)
  • Aplikace bude vystavovat rozhraní pro komunikaci mezi systémy (JAX-RS) - formát zpráv JSON
  • Aplikace bude používat alespoň jeden WebSocket endopint
  • Aplikace bude volat alespoń jeden REST endpoint (JAX-RS)
  • Vystavené endpointy budou podoporovat zabezpečení
  • Aplikace bude obsahovat alespoň jeden use case pro použití Concurrency nebo Batching API
  • Aplikace bude obsahovat alespoň jeden use case pro použití JMS 2.0 API
  • Každý projekt bude prezentován, studenti budou tázáni na části, které implementovali a technologie, které použili