Version 18

  Na podzim roku 2010 proběhne na FIT VUT Brno a FI MUNI Brno série setkání ve formě laboratorních cvičení na téma Enterprise Java. Cílem tohoto neformálního kurzu je naučit studenty základy Enterprise Javy a seznámit je s projekty JBoss, které zaštiťuje firma Red Hat.

   

  Kurz bude trvat celý semestr. Každé setkání začné krátkou motivační přednáškou a poté bude pokračovat prací na předpřipraveném projektu.

   

  U studentů se předpokládá alespoň základní znalost programovacího jazyka Java, ale hlavně chuť naučit se něco nového.

   

  Osnova kurzu

  1. Úvod, porovnání s PHP, základy Javy na Webu (JSP, Servlety)
  2. JavaServer Faces - JSF, RichFaces
  3. Java Persistence  API - JPA  (Hibernate)
  4. Enterprise Java Beans - EJB, úvod do webových služeb
  5. Implementace webových služeb, REST
  6. Java Messaging Service
  7. Java Transaction API
  8. Seam, Contexts and Dependency Injection
  9. Zabezpečení
  10. Administrace a konfigurace aplikačního serveru
  11. Clustering

   

  Kontakty

  Lukáš Fryč   lfryc@redhat.com

  Ondřej Žižka ozizka@redhat.com

  Martin Večeřa  mvecera@redhat.com

  Jiří Pechanec   jpechane@redhat.com

  Jiří Peterka      jpeterka@redhat.com

  Peter Škopek    pskopek@redhat.com

   

  Odkazy

  Než začnete

  Downloady: http://perchta.fit.vutbr.cz/~redhat

      Případně externí:

   

  Návod na instalaci: http://community.jboss.org/wiki/JEELab-priprava

   

  SVN se cvičeními: http://anonsvn.jboss.org/repos/qa/lectures/tvorba-pokrocilych-webovych-aplikaci-v-jave/

   

  1. lekce

   

   

   

   

   

  3. lekce

   

   

  10. lekce - Konfigurace, administrace a monitorování

   

  <dependency>   <groupId>org.jboss.seam.faces</groupId> 
    <artifactId>seam-faces</artifactId> 
    <version>3.0.0.Beta1</version> 
    <classifier>practice-auction-patch</classifier> 
  </dependency>
  

   

   

   

   

  Pro samostatné zkoumání:

   

  Pro další vývoj: