Version 2

  Toto je předbežná osnova kursu pro výuku Red Hat technologií pro oblast cloud computingu s důrazem na použití v Java projektech. Účelem je seznámit posluchače s projekty Docker, Kubernetes, OpenShift, Fabric8  a dalšími, a demonstovat na nich nasazení enterprise aplikací v prostředí cloudu s vysokou hustotou.

  Studenti se seznámí s pojmy jako jsou

  • Cloud computing
  • Kontejnery, Docker
  • Infrastruktura, Software a Platforma jako služba (IaaS, PaaS, SaaS)
  • mikroslužby

   

  Přepokládá se intenzivní 4-denní kurs.

  Předmět bude zakončen závěrečnou prací, kdy student bude demonstrovat naistalované cloudového prostředí a nasazením Java EE a integrační aplikace v prostředí cloudu.


  Zadání diplomových a bakalářských prací

  Osnova kursu

  • Úvod do problematiky cloud computingu
   • Historie
   • Definice pojmů
    • IaaS
    • SaaS
    • PaaS
   • Virtualizace vs kontejnery
  • Linuxové kontejnery
   • Obecné principy
   • cgroups
   • Docker
    • Základní použití
    • Tvorba vlastních obrazů
  • Vícekontejnerové aplikace
   • Docker Compose
   • Atomic Nulecule
  • Orchestrace kontejnerů
   • Kubernetes - principy
   • OpenShift
    • Vztah ke Kubernetes
    • Rozšíření
    • Zabezpečení
   • Správa perzistentních úložišť
  • OpenShift PaaS
   • Základy administrace
   • Build management
    • Source-to-Image
   • Nejlpší praktiky pro continuous integration/deployment
   • Vytvoření vlastního sestavovacího obrazu
  • Java EE v OpenShiftu
   • JBoss EAP, Tomcat
    • Nasazení webové aplikace
    • Nastavení clusteringu
    • Škálování
    • Aktualizace aplikace
   • Messaging service
    • Komunikace s JMS serverem
     • V rámci Java EE kontejneru
     • V rámci samostané Java aplikace
  • Mikroslužby v OpenShiftu
   • Definice mikroslužeb
   • Prostředí Fabric8
   • Maven a Docker
   • Kubernetes a CDI
   • Nasazení sítě mikroslužeb
   • Testování odolnosti
   • API management
  • Doplňkové služby
   • Cacheovací služba
    • Infinispan
   • Služba pro podporu rozhodování
    • Drools
   • Autentizace
    • Keycloak


  Použité nástroje a materiály

  Závěrečná práce

   

  Doporučená literatura