Version 3

  Toto je předbežná osnova kursu pro výuku serverově orientovaného použití programovacího jazyka JavaScript a navazujícího ekosystému. Účelem je seznámit posluchače s programovacím jazykem JavaScript, nástroji sloužícími pro vývoj aplikací a principy použítí JavaScriptu na straně serveru s důrazem na framework Node.js.

  Studenti se seznámí s pojmy jako jsou

  • JavaScript, ECMAScript
  • asynchronní/reaktivní programování
  • Node.js
  • NoSQL perzistence
  • mikroslužby

   

  Přepokládá se intenzivní 4-denní kurs.

  Předmět bude zakončen závěrečnou prací, kdy student bude demonstrovat vlastní vyvinutou Node.js aplikaci s nakonfigurovanými podpůrnými službami..


  Zadání diplomových a bakalářských prací

  Osnova kursu

  • Základy JavaScriptu
   • NPM balíčkovací manažer
   • Node.js a navazující ekosystém
  • Programovací model Node.js
   • Assynchronní přístup
   • Události, emitory, posluchači, callback
   • Odložené vykonávání kódu a ošetření chyb
  • Pokročilé koncepty
   • Sestavení vlastního HTTP serveru
   • I/O - soubory, proudy, sockerty a procesy
   • aplikační rámec Express.js
  • Vývojové nástroje
   • Testování
   • Automatizace
   • Ladění
  • Perzistentnce data
   • Perzistentní úložiště
   • Databáze
    • MongoDB
    • Mongoose
    • Redis
  • Enterprise vlastnosti
   • Škálování
   • Souběžné zpracování
   • Clustering

   

  Použité nástroje a materiály

  Závěrečná práce

   

  Doporučená literatura

  • JavaScript Cookbook, 2nd Edition, Shelley Powers, ISBN: 9781491901885
  • JavaScript: The Good Parts, Douglas Crockford, ISBN: 9780596517748
  • JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition, David Flanagan, ISBN: 9780596805524
  • Learning ECMAScript 6, Narayan Prusty, ISBN: 9781785884443
  • Node.js in Practice, Alex Young and Marc Harter, ISBN 9781617290930
  • Mastering Node.js, Sandro Pasquali, ISBN: 9781782166320
  • Node.js Design Patterns, Mario Casciaro, ISBN: 9781783287314
  • MongoDB in Action, Kyle Banker, ISBN 9781935182870
  • Mongoose for Application Development, Simon Holmes, ISBN: 9781782168195
  • https://university.mongodb.com/courses/catalog