Version 1

  V rámci <TODO> semestru akademického roku <TODO> proběhne na FI MUNI série setkání ve fromě kombinovaných přednášek a laboratorních cvičení věnovaná vývoji testů na platformě Java s přihlédnutím k použití v rámci testování Java middleware.

   

  Cílem tohoto <TODO>-kreditové kurzu pod garancí <TODO> je seznámit studenty s nástroji používanými v praxi pro testování všech stránek Java EE aplikace, jejich reálnou aplikací ve společnosti Red Hat při testování různých projetů z JBoss.org a naučit je s nimi pracovat, případně je rozšiřovat pro vlastní potřebu.

   

  Osnova kursu

  1. Úvod, přehled nástrojů
  2. Jednotkové testování
  3. Podpora pro testy v nástrojích pro sestavování aplikací
  4. Testování Java EE aplikací
  5. Testování clusteringu a škálovatelnosti
  6. Výkonostní testování
  7. Automatizované testování web UI
  8. Automatizované testování desktopových aplikací založených na knihovně SWT
  9. Fault-injection testování
  10. Nástroje pro nepřetržitou integraci

  Podrobný obsah

  Úvod, předhled nástrojů

  Přednáška

  • Motivace pro předmět
  • Přehled nástrojů

  Cvičení

  • Příprava vývojového prostředí

  Jednotkové testování

  Přednáška

  • jUnit 4
  • TestNG
  • Mockito

  Cvičení

  • Vytvoření sady testů pro jUnit a TestNG s důrazem na pokročilé vlastnosti (paralelní testy, výjimky, závislosti)
  • Definice a implmentace scénáře pro použití JBDC API pomocí Mockito

  Podpora pro testy v nástrojích pro sestavování aplikací

  Přednáška

  • Maven
  • Ant
  • Gradle

  Cvičení

  • Vytvoření Maven projektu. Jeho otestování v různých fázích Maven cyklu

  Testování Java EE aplikací

  Přednáška

  • Problémy testovaání Java EE aplikací
  • In-container vs out-container testování
  • Mocking služeb aplikačního serveru
  • Arquillian

  Cvičení

  • Vytvoření sady testů pro Java EE aplikaci v Arquillianu
  • Konfigurace Arquillianu
  • Ukázka přenositelnosti tesů mezi různými Java EE servery

  Testování clusteringu a škálovatelnosti

  Přednáška

  • Vysvětlení základních pojmů
  • Úskalí při testování
  • SmartFrog

  Cvičení

  • Otestování Java EE aplikace nasazené v clusteru dvou instancí s použitím SmartFrog

  Výkonostní testování

  Přednáška

  • Průmyslové benchmarky
   • SPECjEnterprise
   • SPECjms
  • Nástroje pro výkonnostní testování
   • JMeter
   • SmartFrog

  Cvičení

  • Vytvoření sady testovacích scénářů pomocí JMeter, identifikace problematických míst
  • Ukázka analýzy výkonnostních problému pomocí JProfiler (není volně dostupný)

  Automatizované testování web UI

  Přednáška

  • Rozdílné přístupy k testování
   • JSFUnit
   • HtmlUnit
   • Selenium
  • Selenium v detailech

  Cvičení

  • Vytvoření sady Selenium testů, otestování pro alespoň dva různé prohlížeče

   

  Automatizované testování desktopových aplikací založených na knihovně SWT

  Přednáška

  • Specifika testování desktopových aplikací
  • Knihovna SWT
  • Dopad různých OS na testování
  • SWTBot

  Cvičení

  • Automatizace a otestování některých funkcí JBoss Developer Studia

   

  Fault-injection testování

  Přednáška

  • Definice pojmu
  • Různé přístupy k implementaci
   • Modifikace zdrojového kódu
   • Aspektově orientované programování - AspectJ, JBoss AOP
   • Specializované nástroje - Byteman
  • Byteman v detailech

  Cvičení

  • Otestování reakce Java EE aplikace na výpadek databáze
  • Otestování reakce JBoss AS na dočasnou ztrátu spojení s databází

  Nástroje pro nepřetržitou integraci

  Přednáška

  • Co je nepřetržitá integrace
  • Porovnání existujících nástrojů - Jenkins, Hudson, CruiseControl, ...
  • Jenkins v detailech
   • Architektura
   • Přehled funkcí
   • Vývoj plug-inů

  Cvičení

  • Konfigurace základního Jenkins jobu - sestavení Java EE aplikace
  • Vytvoření jednoduchého Jenkins plug-inu

  Kontakty

  Jiří Pechanec jpechane@redhat.com

  Prerekvizity

  • Znalost programovacího jazyka Java
  • Praktická znalost Java EE 5/6 technologií nebo absolvování kurzu v rámci studia
   (je dobré mít předchozí znalosti cca na úrovni kurzu PA165 Vývoj pg. systémů v jazyce Java)