Version 21

  V rámci jarního semestru akademického roku 2014/15 probíhá na FI MUNI série setkání ve fromě kombinovaných přednášek a laboratorních cvičení věnovaná novinkám v Java EE 7 a pokročilým tématům Java EE obecně.

   

  Cílem tohoto nepovinného kurzu pod garancí laboratoře LaSArIS je seznámit studenty s pokročilými vlastnostmi Java EE, s novinkami v rámci Java EE 7 a naučit je pracovat s projekty JBoss.org zaštítěnými společností Red Hat. Na závěr kurzu studenti vytváří ve skupinkách projekt založených na prezentovaných technologiíích. Na základě tohoto projektu a jeho prezentace jsou poté ohodnoceni.

   

  Osnova kursu

  1. Úvod, předhled novinek v Java EE 7 (Jiří Pechanec, 16.2.)
  2. CDI 1.2, EJB 3.2 (Jozef Hartinger, 2.3.)
  3. Webové technologie v Java EE 7: RESTful Services (JAX-RS 2.0), JSON Processing (JSON-P), WebSocket, JavaServer Faces (JSF 2.2) (Lukáš Fryč, 16.3.)
  4. Ukládání dat v cloudu přes Infinispan (Martin Genčúr & Tomáš Sýkora, 30.3.)
  5. Clustering a škálování WildFly 8 (Radoslav Husár, 13.4.)
  6. Zabezpečení Java EE aplikace, JAAS (Peter Škopek, 27.4.)
  7. Management a monitorování WildFly 8 (Jitka Kožaná, 11.5.)

   

  Kontakty

  Jiří Pechanec jpechane@redhat.com

  Jiří Kolář kolar@fi.muni.cz


  Prerekvizity

  • Znalost programovacího jazyka Java
  • Praktická znalost Java EE 5/6 technologií nebo absolvování kurzu v rámci studia

   

  Curriculum

  https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2015/PV243


  Prerekvizity

  • Znalost programovacího jazyka Java
  • Praktická znalost Java EE 5/6 technologií nebo absolvování kurzu v rámci studia

   

  Příprava vývojového prostředí

  Cvičení ke kurzu lze provozovat z libovolného vývojového prostředí. Nezbytné požadavky jsou

  Studenti mohou použít jako IDE i JBoss Developer Studio. V tom případě postupujte podle níže uvedeného podrobného návodu. V ostatních případech je nutné, aby se studenti orientovali v použítí Git a Mavenu buď v jejich preferovaném IDE nebo v příkazové řádce. Aplikační server není nutné integrovat do IDE a může běžet jako samostaný proces.

  Důležité!!! Projekty si naklonujte a sestavte ještě před výukou.


  JBoss Developer Studio

  Instalace

  Na počítač si nainstalujte Java 8 (nutné je JDK, nikoliv pouze JRE)
  Instalace WildFly 8.2.0.Final

  1. Stáhněte si WildFly 8.2.0.Final ze stránky http://www.wildfly.org/downloads/
  2. Zip či tar.gz soubor si rozbalte na disk

  Instalace JBoss Developer Studio 8.0.0

  1. Stáhněte si JBoss Developer Studio 8.0.0 (Stand-alone Installer) ze stránky https://www.jboss.org/products/devstudio/download/
  2. Spusťte instalátor

  Konfigurace JBDS - Propojení s WildFly 8

  • Window -> Preferences
  • Vybrat Server -> Runtime Environments, kliknout na Add...

  jbds-server-1.jpg

  • Vybrat JBoss Community -> WildFly 8.x Runtime, zaškrtnout Create a new local server, kliknout na Next

  server_runtime.png

  • Home directory: Přes Browse vybrat adresář wildfly-8.2.0.Final, JRE: zvolit java-8*, kliknout na Finish

  runtime_envinronment.png

  • Opustit konfigurační okno, v okně Servers uvidíme WildFly 8.0 Runtime Server

  ss4.png

  • Pokud v okně Servers nevidíme vytvořený server, pak klikneme na No servers are available. Click this link to create a new server.... Poté zvolíme JBoss Community -> WildFly 8.x -> Next -> Finish

  Git repozitář

  Import projektu do JBDS

  • Provést File -> Import... -> Existing Maven Projects -> Next

  choose_import.png

  • Jako Root Directory zvolíme adresář s naklonovaným repozitářem

  maven_import.png

  • Kliknout na Finish
  • Operace bude trvat déle - Maven bude stahovat projektové závislosti

  Spuštění projektu na serveru

  • Zvolit okno Servers, pravé tlačítko, zvolit Add and Remove
  • Zvolit <název projektu>, kliknout na Add a Finish

  Požadavky na projekty

  • Týmy 3-4 lidí, jeden z nich bude zodpovědný za vedení (problémy v týmu je nutné řešit včas s přednášejícími)
  • Každý tým si volí téma podle svého uvážení
   • Pokud si tým není jistý náplní svého tématu, může se obrátit na vyučujícího pro konzultaci/schválení
   • Jako téma lze zvolit budoucí diplomovou či bakalářskou práci ze seznamu https://thesis-managementsystem.rhcloud.com/
    • Není vyžadována implementace v rozsahu DP/BP
   • Pokud tým neidentifikuje vlastní téma, ale použít některé z níže uvedených "záchranných"
    • Rezervační systém pro sportovní centra

    • Systém pro správu skladu

    • Auto-moto bazar

    • Systém pro půjčovny knih

  • Každý student si zřídí účet na github.com, zdrojové kódy projektu budou tamtéž
  • Volba git workflow je na každém týmu, taktéž rozdělení prací na projektu
  • Vytvořit krátkou specifikaci - textovou či s doprovodem UML diagramů
  • Implementace třívrstvé aplikace
   • Prezentační vrstva - JSF (volitelně použití knihovny RichFaces) nebo moderní JavaScriptový framework s REST backendem, hodnotit se bude funkcionalita, nikoliv grafické provedení
   • Business vrstva - EJB
   • Datová vrstva - perzistence pomocí JPA 2 nebo Infinispan (zde se očekává konfigurace Infinispan-u pro trvalé uložení dat)
  • Aplikace bude používat CDI, není vhodné používat dependency injection definovanou v Java EE 5 (tzn. očekáváme i použití např. typově bezpečného persitence contextu)
  • Aplikace bude plně zabezpečena, bude používat minimálně tři úrovně oprávnění (role)
  • Datový model bude anotovaný pomocí Bean Validation - stačí použít předdefinované anotace, použití i vlastních omezení je plus
  • Aplikace bude testovatelná (Arquillian)
  • Aplikace bude nasazena v clusteru dvou uzlů v doménové konfiguraci, přiložen konfigurační skript (JBoss CLI) a demonstrována její odolnost vůči výpadku jednoho z nich (lze simulovat na jednom počítači)
  • Aplikace bude vystavovat rozhraní pro komunikaci mezi systémy (JAX-RS) - formát zpráv JSON
  • Aplikace bude používat alespoň jeden WebSocket endopint
  • Aplikace bude volat alespoń jeden REST endpoint (JAX-RS)
  • Vystavené endpointy budou podoporovat zabezpečení
  • Aplikace bude obsahovat alespoň jeden use case pro použití Concurrency nebo Batching API
  • Aplikace bude obsahovat alespoň jeden use case pro použití JMS 2.0 API
  • Každý projekt bude prezentován, studenti budou tázáni na části, které implementovali a technologie, které použili