Skip navigation

JBug: Czech

4 posts

Termín ukončení registrace témat diplomových prací na českých IT fakultách se blíží.

Po ty, kteří ještě nemají vybráno, nabízíme několik možných témat, která by vedl někdo z  brněnského JBossu.

Viz diplomky.jboss.cz . (Případně můžete navrhnout vlastní téma.)

This works now:

 

SELECT @a \\:= 1, @b \\:= 2, @a + @b

 

 

Thanks to Strong Liu's fix:

 

https://hibernate.onjira.com/browse/HHH-2697

 

However, you need to modify the query, which I don't like as it's not "native" then.

It should be fixed by looking ahead for the '='.

But that would be much more complex  - := is MySQL specific, and therefore implementing that would involve moving this exception to Dialect.

In case JBoss AS 7 gives you  an exception like this...

 

Caused by: org.jboss.as.server.deployment.DeploymentUnitProcessingException: Unexpected character '=' (code 61); expected a semi-colon after the reference for entity 'characterSetResults'
 at [row,col {unknown-source}]: [9,106]
        at org.jboss.as.connector.deployers.ds.processors.DsXmlDeploymentParsingProcessor.deploy(DsXmlDeploymentParsingProcessor.java:89)
        at org.jboss.as.server.deployment.DeploymentUnitPhaseService.start(DeploymentUnitPhaseService.java:116) [jboss-as-server-7.1.2.Final.jar:7.1.2.Final]
        ... 5 more

 

...you forgot to escape JDBC URL in your datasource definition.

 

Replace & with &  (as & is a start of XML entity) and that should fix it.

Rád bych Vám představil nové logo JBug Czech skupiny, které jsme ve spolupráci s grafiky jboss.org vytvořili:

http://design.jboss.org/jbugczech/logo/images/jbugczech_logo_200px.png

 

Všechny formáty jsou dostupné na desing.jboss.org. Spolu s logem je k dispozici rovněž twitter ikonka a banner.

 

Thanks Cheyenne for your help.

 

Enjoy!