Skip navigation

JBug: Czech

4 posts

Termín ukončení registrace témat diplomových prací na českých IT fakultách se blíží.

Po ty, kteří ještě nemají vybráno, nabízíme několik možných témat, která by vedl někdo z  brněnského JBossu.

Viz diplomky.jboss.cz . (Případně můžete navrhnout vlastní téma.)

This works now:

 

SELECT @a \\:= 1, @b \\:= 2, @a + @b

 

 

Thanks to Strong Liu's fix:

 

https://hibernate.onjira.com/browse/HHH-2697

 

However, you need to modify the query, which I don't like as it's not "native" then.

It should be fixed by looking ahead for the '='.

But that would be much more complex  - := is MySQL specific, and therefore implementing that would involve moving this exception to Dialect.

In case JBoss AS 7 gives you  an exception like this...

 

Caused by: org.jboss.as.server.deployment.DeploymentUnitProcessingException: Unexpected character '=' (code 61); expected a semi-colon after the reference for entity 'characterSetResults'
 at [row,col {unknown-source}]: [9,106]
        at org.jboss.as.connector.deployers.ds.processors.DsXmlDeploymentParsingProcessor.deploy(DsXmlDeploymentParsingProcessor.java:89)
        at org.jboss.as.server.deployment.DeploymentUnitPhaseService.start(DeploymentUnitPhaseService.java:116) [jboss-as-server-7.1.2.Final.jar:7.1.2.Final]
        ... 5 more

 

...you forgot to escape JDBC URL in your datasource definition.

 

Replace & with &  (as & is a start of XML entity) and that should fix it.

lkrzyzanek

Logo JBug Czech

Posted by lkrzyzanek Mar 21, 2011

Rád bych Vám představil nové logo JBug Czech skupiny, které jsme ve spolupráci s grafiky jboss.org vytvořili:

http://design.jboss.org/jbugczech/logo/images/jbugczech_logo_200px.png

 

Všechny formáty jsou dostupné na desing.jboss.org. Spolu s logem je k dispozici rovněž twitter ikonka a banner.

 

Thanks Cheyenne for your help.

 

Enjoy!

Filter Blog

By date:
By tag: